Odkup odszkodowań Katowice

Odkup odszkodowań Katowice przeprowadza rzeczoznawca

Rzeczoznawca samochodowy posiada całą gamę obowiązków. Jego praca, choć na pozór rutynowa, wcale nie należy do monotonnych. Rzeczoznawca przede wszystkim wydaje opinie po wypadkach i awariach samochodu, przygotowując ekspertyzę. Zawiera ona wszelkie dane o uszkodzeniach pojazdu oraz wskazuje, które z części nadają się do naprawy, a które do wymiany. Niezbędne okazać się może również opracowanie kosztorysu napraw. Rzeczoznawca samochodowy wskaże kierowcy optymalny sposób naprawy szkody. Poza tym zajmuje się opiniowaniem  stanu techniczny pojazdów, a także bierze udział w badaniach diagnostycznych. Odkup odszkodowań Katowice to więc jedna z wielu dziedzin, którą się zajmuje.

Odkup odszkodowań Katowice a formalności

Jeśli dostaliśmy odszkodowanie w ciągu ostatnich trzech lat na podstawie kosztorysu i nie jesteśmy z niego zadowoleni, nie ma na co czekać. Dlatego też warto skorzystać z opcji jaką jest odkup odszkodowań Katowice. Kierowca uzyska pieniądze do ręki, albo za pomocą przelewu.  Ponadto, wychodząc naprzeciw potrzebom, rzeczoznawca załatwi wszystkie formalności w swym biurze, drogą e-mailową lub dojedziemy do klienta w wygodnym dla obu stron czasie i miejscu. Większość firm zajmujących się dochodzeniem odszkodowań proponuje tylko działania na drodze postępowania sądowego. Rzeczoznawca  oprócz tej tradycyjnej metody, oferuje niezmiernie wygodne i nowatorskie rozwiązanie. Polega ono na odkupieniu praw do szkody wypłaconej (z OC sprawcy) w ciągu ostatnich trzech lat przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe (w przypadku szkody komunikacyjnej – na tzw. kosztorys).

Odkup odszkodowań Katowice bez ryzyka

Rzeczoznawca  zgodnie z założeniami umowy odkupuje od osoby poszkodowanej prawa do szkody komunikacyjnej rozliczonej z OC sprawcy w ciągu ostatnich trzech lat na tzw. kosztorys. Umowa (przelew praw wierzytelności dotyczących danej szkody) zawierana jest w dwóch egzemplarzach (po jednym dla każdej ze stron) na podstawie kosztorysu Towarzystwa Ubezpieczeniowego oraz decyzji w sprawie wypłaty odszkodowania. Po jej podpisaniu fachowiec wypłaca gotówką lub na konto bankowe uzgodnioną kwotę za jaką nabywa prawa do szkody. Kwota wyliczonego odszkodowania przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe jest oczywiście własnością kierowcy. W ten sposób obie strony są usatysfakcjonowane – poszkodowany otrzymuje  dodatkową ustaloną kwotę w postaci gotówki, zaś rzeczoznawca nabywa prawa do jego szkody i dochodzi roszczeń drogą postępowania sądowego, automatycznie przejmując od klienta ryzyko związane z możliwością przegrania sprawy.

Czytaj też:

Rzeczoznawca Białystok i cała Polska